तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
31% (91 votes)
राम्रो
37% (108 votes)
ठीकै
31% (90 votes)
Total votes: 289