तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
31% (85 votes)
राम्रो
38% (106 votes)
ठीकै
31% (85 votes)
Total votes: 276