तपाईलाई नगरपालिकाको नयाँ वेबसाइट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
33% (101 votes)
राम्रो
37% (113 votes)
ठीकै
31% (95 votes)
Total votes: 309