FAQs Complain Problems

कोरोना भाईरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारकोषमा सहयोग गर्नुहुने दाताहरुको विवरण

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

दमक नगरपालिका बाटः ३०,००,०००।

जनप्रतिनिधिहरु  बाटः७,८१,०००।

कर्मचारीहरु बाटः ५,९७,८०९। 

 

कार्यपलिकाको कार्यालयमा संकलन गरिएको राहतको विवरण  (क्लिक गर्नुहोस)

वडा कार्यालयमा संकलन गरिएको राहत (क्लिक गर्नुहोस)