"हरित नगर समृद्ध दमक"

सार्वजानिक निजी साझेदारीमा बालउद्दान तथा पार्क निर्माण संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि मनसाय पत्र पेश गर्ने सुचना