निर्णयहरु

आ.व.२०७४/०७५को बोर्ड बैठक निर्णयहरु

आ.व.२०७४/०७५को बोर्ड बैठक निर्णयहरु हेर्न यहां क्लिक गर्नुहाोला ।

२१औं नगरपरिषदको बैठकको निर्णयहरू

    
                                                    २१औं नगरपरिषदको बैठकको निर्णयहरू

बैठक मिति  २०७२ पौष ३० गते ।

निर्णय नं. १    

२०औ नगरपरिषदको निर्णय

    
                                                            २०औं नगरपरिषदको बैठकका निर्णयहरू

बैठक मिति २०७० साल पौष ३० गते ।

 

निर्णय नं. १