FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

दीर्घरोगी विवरण संकलन फारम

दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहनुभएका दीर्घरोगीहरुले नियमित रुपमा सेवन गर्ने औषधीको उपलब्धता सहज नहुन सक्ने भएकोले दमक अस्पताल (सरकारी) मा आवश्यक मौज्दात राखी बीमा तथा विक्रीमार्फत वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण संकलनार्थ यो फारम तयार गरिएको छ ।

सहयोगको लागि खाता नः 2140305049402, (DAMAK NA.PA, NAGAR KA.PA. OFFICE) राष्ट्रिय बाणिजय बैंक, दमक शाखा

खाता नम्बर 2140305049402

दमक नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय (DAMAK NA.PA, NAGAR KA.PA. OFFICE)

राष्ट्रिय बाणिजय   बैंक, दमक शाखा