FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
गणेश प्रसाद तिम्सिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत timsinaganesh11@gmail.com ९८५२६२८१११
दिनेश कुमार न्यौपाने उप-सचिव (गुनासो सुन्ने अधिकारी) शिक्षा शाखा info@damakmun.gov.np 9852629222
गणेश कुमार प्रधान पशु सेवा अ. पशुसेवा शाखा 9842023323
यज्ञराज निरौला शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9842630118
देबी प्र.कोइराला लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9852629333
भिम प्रसाद पौडेल इन्जिनियर घर नक्सा शाखा 9852670365
भरत गौतम लेखा अधिकृत राजश्व शाखा 9852676784
माधव प्रसाद बस्नेत कानुन अधिकृत कानून शाखा 9842651527
अनन्त प्रसाद सेनेहाङ्ग इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9852670740
रामबृक्ष चौधरी जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा
नगेन्द्र भट्टराई अहेब छैठौ स्वास्थ्य शाखा
भुवन दाहाल अधिकृत छैटौं प्रशासन शाखा 9841584137
ईच्छाराम चम्लागाई अधिकृत छैटौं सहकारी शाखा 9842068286
केशब प्रसाद प्रसाई अधिकृत छैटौं समाजकल्याण शाखा 9841505965
ज्ञानेन्द्र चौधरी वातावरण अधिकृत वातावरण शाखा 9852678518
सरिता भण्डारी अधिकृत छैटौं महिला तथा बालबालिका शाखा 9842643887
जीवराज भट्टराई अधिकृत छैटौं योजना प्रशासन
चन्द्रकला भट्टराई अधिकृत छैटौं कृषि शाखा 9842130548
महेश दाहाल सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा maheshdahal97@gmail.com 9842391031
मोहन ओली ना.सु बैठक व्यवस्पथापन शाखा 9842620985

Pages