FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
यज्ञराज निरौला शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9842630118
देबी प्र.कोइराला लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9852629333
भरत गौतम लेखा अधिकृत राजश्व शाखा 9852632700
भिम प्रसाद पौडेल इन्जिनियर घर नक्सा शाखा 9852670365
माधव प्रसाद बस्नेत कानुन अधिकृत कानून शाखा 9842651527
अनन्त प्रसाद सेनेहाङ्ग इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा 9852670740
भुवन दाहाल अधिकृत छैटौं प्रशासन शाखा dahal.bhuvan55@gmail.com 9841584137
सोमनाथ गुरागाई अधिकृत छैटौं शिक्षा शाखा 9849422161
डम्बर राज बराल अधिकृत छैटौं समाज कल्याण शाखा 9852675511
केशब प्रसाद प्रसाई अधिकृत छैटौं समाजकल्याण शाखा 9841505965
ईच्छाराम चम्लागाई अधिकृत छैटौं सहकारी शाखा 9842068286
सरिता भण्डारी अधिकृत छैटौं महिला तथा बालबालिका शाखा 9842643887
द्रोण बहादुर थापा अधिकृत छैटौं जिन्सी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा 9852675599
चन्द्रकला भट्टराई अधिकृत छैटौं कृषि शाखा 9842130548
लक्ष्मी दुलाल अधिकृत छैटौं वातावरण शाखा 9842666049
नगेन्द्र भट्टराई अहेब छैठौ स्वास्थ्य शाखा 9852670300
टिकाराम दाहाल अधिकृत छैटौं १० नं. वडा कार्यालय 9852670728
प्रेम कुमारी चम्लागाई ना.सु वडा सचिव १ नं. वडा कार्यालय 9863613444
प्रविण खड्का अधिकृत छैटौं शिक्षा शाखा 9862160193
अस्मिता खनाल अधिकृत छैटौं वडा सचिव २ नं. वडा कार्यालय 9844603643

Pages