FAQs Complain Problems

सम्पर्क

फोन: ०२३५८०१३७

फ्याक्स: ०२३५८०१४६, ०२३५८०१४७

इमेल: info@damakmun.gov.np

बैकल्पिक इमेल: ict.damakmun@gmail.com

नगर प्रमुख - ९८५२६३२४४४

नगर उप-प्रमुख -९८५२६३२५५५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -९८५२६२८१११

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !