FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
शिवजी धिमाल सवारी चालक सामान्य प्रशासन शाखा 9841670931
बिरमान तामाङ्ग सवारी चालक सामान्य प्रशासन शाखा 9816999917
महेन्द्र प्रसाद भट्टराई कार्यालय सहयोगी ५ नं. वडा कार्यालय
महेश्वर धिमाल कार्यालय सहयोगी घर नक्सा शाखा 9842620750
श्याम पौडेल सवारी चालक सामान्य प्रशासन शाखा 9842760118
अर्जुन राई सवारी चालक सामान्य प्रशासन शाखा 9823651344
धन कुमार योङ्गया सवारी चालक बारुणयन्त्र उपशाखा 9852683820
दिलमाया तिवारी कार्यालय सहयोगी १ नं. वडा कार्यालय 9862675277
सुमन गुरागाई सवारी चालक सामान्य प्रशासन शाखा 9844603015
योगेन्द्र बहादुर कार्की बरिष्ठ नगर प्रहरी हवल्दार बारुणयन्त्र उपशाखा 9842649504
जीवन कोईराला कार्यालय सहयोगी ७ नं. वडा कार्यालय 9842665918
दान बहादुर श्रेष्ठ सवारी चालक सामान्य प्रशासन शाखा 9842620849

Pages