FAQs Complain Problems

Budget and Program

आ व २०७४-७५ को बजेट तथा कार्यक्रम

नगर सभाबाट पारित मितिः २०७४-०६-३० गते।

आ.व.२०७४-७५ को बजेट नीति तथा कार्याक्रम सार्बजनिक

, ,

यस दमक नगरपलिकाको २३ औ नगर परिषदबाट स्वीकृत आ.व.२०७४-७५ को बजेट नीति तथा कार्याक्रम सहितको वार्षिक नगर बिकास योजना सार्वजानिकरण श्रीमान मुख्य सचीव डा. सोमलाल सुबेदीज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा आज मिति २०७३ साल माघ २६ गते सम्पन्न भयो।

Pages