FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Sanitary Pad Pre-Bid Meeting

Damak Municipality is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Sanitary Pad Pre-Bid Meeting
Time: May 27, 2020 02:00 PM Kathmandu

Bid Zoom Meeting: Opening of Procurement of Medical Equipment for Red Cross Damak

 

Damak Municipality is inviting you to a scheduled Zoom meeting at 26th May, 2020 at 2:15 PM

Topic: Bid Opening of Procurement of Medical Equipment for Red Cross Damak
Time: May 26, 2020 02:15 PM Kathmandu

टेन्डर डकुमेन्ट खरिद तथा धरौटी खाता परिवर्तन सम्बन्धमा।

विड डकुमेन्ट खरिदको लागि खाताको नामः आन्तरिक राजश्व खाता, दमक नगरपालिका।

विड डकुमेन्ट खरिदको लागि खाता नः 21400301010002, राष्ट्रिय बाणिजय बैक, दमक शाखा।

 

जमानतको लागि धरौटी खाता नः 21400303000002, 

खाताको नामः दमक नगरपालिका, धरौटी खाता

Pages