FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

Procurement of Insurance Medicine for Damak Municipality 2080-81

बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना

प्रकाशित मिति : २०८०।६।३, मध्यान्ह राष्ट्रिय देनिक

विज्ञापन कर संकलन आय ठेक्का आ.व. 2080/81 सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन कर संकलन आय ठेक्का आ.व. 2080/81 का लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । थप जानकारीका लागि www.bolpatra.gov.np मा जानुहुन अनुरोध छ ।

Pages