FAQs Complain Problems

गणक छनौट गरि पठाउने सम्बन्धमा ।