FAQs Complain Problems

दमक नगरपालिका बुद्धमूर्ति निर्माण (विश्वको अग्लो बुद्धमूर्ति) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी गर्ने बारेको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।