FAQs Complain Problems

नगर प्रहरि नायब निरिक्षक, सहायक निरिक्षक तथा नगरप्रहरीको अन्य शारिरिक परिक्षण सम्बन्धि सूचना