FAQs Complain Problems

निर्वाचन आयोग नेपालको सूचना स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई कानूनले तोकेको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुले सफाई सहितको स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: