FAQs Complain Problems

श्री दमक नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै सहकारी संस्थाहरु लेखा परीक्षण गराउने सम्बन्धमा ।