FAQs Complain Problems

हाल सम्म दमक नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा द्वारा २०७६/११/०८ गते सम्म वितरण गरिएको अपाङ्गता परिचय-पत्र पाउने लाभग्राहीहरुको नामावाली