FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दमक नगरपालिकाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना २०७८/०८/१०

  • महालक्ष्मी मार्ग दमक १
  • पाथीभरा मार्ग दमक १
  • सेतुमारी बजार दमक १०
  • हिमज्योति मार्ग दमक १

ईन्टरनेटको कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा।

प्रकाशित मिति: २०७८-७-१४ गते

कोटेशन पेश गर्ने अन्तिम मिति: २०७८-७-२३ गते

Pages