FAQs Complain Problems

News and Notices

नगर उप-प्रमुख विशेष कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षा स्वयमसेवक परियोजना आवेदन फारम।

नगर उप-प्रमुख विशेष कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षा स्वयमसेवक परियोजना आवेदन फारम। अन्लाईन फारम भर्नको लागिः http://bit.ly/damakvolunteer

रोजगार सेवा केन्द्रको सूचना !

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा सामेल हुन इच्छुक १८ देखि ५९ वर्ष सम्मका योग्यता भएका वा नभएका वेरोजगार नगरवासी परिवारका सदस्यहरुले नागरिताको प्रतिलिपी र पासपोर्ट साइजको रंङ्गिन फोटो सहित आफ्नो वडा कार्यालयमा यहि मिति २०७५ चैत्र मसान्त सम्ममा निवेदन दिनु हुन यो सुचना संप्

Pages